szociálpszichológia

Nemi különbségek a szociális viselkedés megnyilvánulásában az evolúciós szemléletmód értelmezésében

Szociálpszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Koponyás Rita által kidolgozva

5. Nemi különbségek a szociális viselkedés megnyilvánulásában az evolúciós szemléletmód értelmezésében

Szülői ráfordítás, preferenciák a párválasztásban, párválasztási kritériumok, fluktuáló szimmetria, fejlődési labilitás, erőszakos viselkedés különbségei, féltékenység (Hewstone E, 43-52)

A természetes kiválasztódás egyik formája, hogy miként és milyen minőségű partnert sikerül becserkészni a nemi aktushoz, ill. ezáltal a szaporodáshoz. A hímek nagyobb testmérete, feltűnőbb külső jegyeik, erősebb testalkatuk egyaránt a nőstényekért folytatott harc kellékei.

Trivers elmélete: a szülői ráfordítás kiegyenlítetlen a két nem részéről. Általában a nősténynek jóval több energiába kerül az utódnemzés és azok felnevelése, ezért nagyobb a tétje, hogy alkalmas hímmel párosodik-e. Ezért a hímek versengenek a nőstényekért.

Nemi különbségek a szociális viselkedés megnyilvánulásában az evolúciós szemléletmód értelmezésében Read More »

A szociálpszichológia evolúciós megközelítése

Szociálpszichológia, 4. tétel, pszichológia távoktatás
Koponyás Rita által kidolgozva

4. A szociálpszichológia evolúciós megközelítése

Természetes kiválasztódás, alkalmazkodás, alkalmasság, altruista viselkedés, rokonság szerepe, együttműködés, versengés (Hewstone E, 37-42)

Természetes kiválasztódás-Darwin: az előnyösebb örökletes tulajdonságokkal bíró egyedek a gyengébb változatoknál sikeresebben tudnak életben maradni és szaporodni. Az előnyösebb tulajdonság a környezethez való sikeresebb alkalmazkodást jelenti. A gyenge, hátrányosabb génekkel rendelkező egyedek ebben alulmaradnak, lassanként kihalnak, s az adaptív génekkel rendelkező, nagyobb alkalmassággal bíró egyedek örökítik génjeiket tovább. Így változik a populáció, ez az egyedfejlődés alapja. Ez testi adottságokra és örökletes alappal bíró magatartásbeli tulajdonságokra egyaránt igaz.

A szociálpszichológia evolúciós megközelítése Read More »

A szociálpszichológia alapvető axiómái és elvei

Szociálpszichológia, 3. tétel, pszichológia távoktatás
Koponyás Rita által kidolgozva

3. A szociálpszichológia alapvető axiómái és elvei

Valóság megkonstruálása, társas befolyás jellege, motivációs elvek (3), feldolgozási elvek (3) (Smith és Mackie E, 69-78)

Az emberek nagy változatosságot mutató társas viselkedése kimerítően magyarázható nyolc alapelv fogalmaival. Ez két axióma:

1., Az emberek saját maguk alkotják meg saját valóságukat. A valóság megkonstruálása kognitív folyamatok (elménk működése) és társas folyamatok (mások hatásai) következménye.

A szociálpszichológia alapvető axiómái és elvei Read More »

A szociálpszichológia meghatározása, a tudományos vizsgálódás kezdetei Platón államától Darwin evolúciós nézetéig

Szociálpszichológia, 1. tétel, pszichológia távoktatás
Koponyás Rita által kidolgozva

1. A szociálpszichológia meghatározása, a tudományos vizsgálódás kezdetei Platón államától Darwin evolúciós nézetéig

A társas folyamatok szerepe, kognitív folyamatok szerepe, észlelés, egyénközpontú megközelítés, társadalomközpontú megközelítés, individualizmus, hedonizmus, utilitarizmus, pozitivizmus, evolúciós elmélet (Smith és Mackie, 49-59, Hewstone és Stroebe 19-22)

A szociálpszichológia annak a tudományos tanulmányozását jelenti, hogyan hatnak a társas és a kognitív folyamatok arra, ahogyan az emberek észlelik és befolyásolják egymást, ill. ahogyan egymáshoz viszonyulnak. Az egyének társas viselkedését próbálja megérteni, úgy, hogy az egyént a társas kontextusban tanulmányozza.

A szociálpszichológia meghatározása, a tudományos vizsgálódás kezdetei Platón államától Darwin evolúciós nézetéig Read More »