Személyiségpszichológia

A pszichotikusság két tényezős elmélete – Claridge

Személyiségpszichológia, 16. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Garda Ildikó

Eysenck lényegesen kevesebb figyelmet szentelt az általa a személyiség harmadik dimenziójaként megnevezett pszichoticizmus idegrendszeri háttérfolyamatainak leírására, mint a másik 2 dimenzióra.

A pszichotikusság két tényezős elmélete – Claridge Read More »

A szenzoros élménykeresés elmélete (Zuckerman)

Személyiségpszichológia, 17. tétel, pszichológia távoktatás Kidolgozta Garda Ildikó A szenzoros élménykeresés fogalma Marvin Zuckerman (1971) nevéhez fűződik, aki az emberek új és szokatlan, izgalmas, kihívást vagy kalandot jelentő élmények keresésére irányuló hajlamát értette alatta. Ezen dimenzió egyik végén vannak azok, akik jobban szeretik, ha mindig a megszokott környezetükben lehetnek, nem érik őket váratlan események, míg

A szenzoros élménykeresés elmélete (Zuckerman) Read More »

Pszichoszociális elméletek (Erikson)

Személyiségpszichológia, 28. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján kidolgozta Pölczman Ildikó

Erik Erikson (1902-1994)

Frankfurti-német-zsidó anya, ismeretlen svéd apa, 3 éves korától a gyermekorvosa neveli. Karlsruheban telepedik le a család. Főiskola után művészként, szabadon él Európában.

Pszichoszociális elméletek (Erikson) Read More »

Allport vonáselmélete

Személyiségpszichológia, 22. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján kidolgozta Pölczman Ildikó

Gordon Allport vonáselmélete

n elméletét a viselkedéscentrikusság,(de nem behaviorista szemlélet) jellemzi

n személyiségkoncepciójának alappillérei a humanisztikus irányzat szemléletével vannak összhangban: az ember proaktív, alkotó, autonóm lény, aki folytonosan fejlődik, növekedik. Az ember egyediségét és teljességét próbálta megérteni.

Allport vonáselmélete Read More »

Eysenck elmélete a személyiségről

Személyiségpszichológia, 13. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján kidolgozta Pölczman Ildikó

n Eysenck jól ismerte a személyiségre vonatkozó különböző tipológiák elméleteit, emellett Pavlov munkásságát is

n úgy gondolta, hogy az egyéni különbségek okát az öröklötten eltérő serkentő és gátló idegrendszeri folyamatokban kell keresni

Eysenck elmélete a személyiségről Read More »

Ókori tipológiák

Személyiségpszichológia, 6. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján Pölczman Ildikó által kidolgozva

n A személyiség tipizálásának kérdése az ókortól foglalkoztatja az emberiséget. A különböző diszpozicionális tipológiák a testi típusok és a lelki típusok közötti kapcsolatok leírására helyezik a hangsúlyt

Ókori tipológiák Read More »

A Jaensch fívérek típustana

Személyiségpszichológia, 10. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján Pölczman Ildikó által kidolgozva

Már Hippokratésznál is találkozhattunk azzal a gondolattal, hogy a természeti hatások, a klimatikus-földrajzi viszonyok is hatással vannak a típusok kialakulására.

A Jaensch fívérek típustana Read More »

Jung tipológiája

Személyiségpszichológia, 12. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján Pölczman Ildikó által kidolgozva

C. G. Jung funkcionális típustana

Jung Kretschmer és Jaensch munkásságával egy időben dolgozza ki funkcionális típustanát, amelynek előzményét jelentette:

Schiller költészet-esztétikai munkájában leírt két szemben álló művésztípus: naiv alkotó – ösztönös, és a szentimentális alkotó – fokozott tudatosság.

Jung tipológiája Read More »