tudat

Tudatelméletek empirikus kutatása

Általános pszichológia, 43. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Tóth Judit

A 19. század végén, 20. század elején, amikor az introspekciót elfogadott vizsgálati módszernek tekintették, a tudat a pszichológia központi fogalma volt. A korai kísérleti pszichológusok vagy a tudat elemeit (Wundt és Titchener) vagy a tudat funkcióját (William James) igyekeztek megérteni. A behaviorizmus az egyes szám 3. személyű, tudományos, objektív nézőpont kedvéért vetette el a tudat vizsgálatát.

Tudatelméletek empirikus kutatása Read More »

Jung tipológiája

Személyiségpszichológia, 12. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján Pölczman Ildikó által kidolgozva

C. G. Jung funkcionális típustana

Jung Kretschmer és Jaensch munkásságával egy időben dolgozza ki funkcionális típustanát, amelynek előzményét jelentette:

Schiller költészet-esztétikai munkájában leírt két szemben álló művésztípus: naiv alkotó – ösztönös, és a szentimentális alkotó – fokozott tudatosság.

Jung tipológiája Read More »

A tudat fogalma és funkciói. Módosult tudatállapotok

Általános pszichológia, 21. tétel, pszichológia távoktatás
A tudat fogalma és funkciói. Módosult tudatállapotok

Kidolgozta Garda Ildikó

Mi a Tudat?

Kezdetben, úgy vélték, hogya tudat = lélek

Introspekciós módszer (egyéni élmények felmérése) ó behaviorizmus (objektív mérések)

Figyelmen kívül hagyták a Pl.: az álmokat, meditációt, hipnózist

A tudat fogalma és funkciói. Módosult tudatállapotok Read More »