Pszichodiagnosztika

A teszthűségmeghatározása, típusa

Pszichodiagnosztika, 4. tétel, pszichológia távoktatás
Hochbauer Jenő által kidolgozva

4 tétel A teszthűség meghatározása, típusai

* a megbízhatóság : a mérés stabilitására, konzisztenciájára utal. Ismételt mérések esetén nem kapunk-e eltérő eredményeket ugyanarra a személyre vagy csoportra vonatkozóan.

A teszthűségmeghatározása, típusa Read More »

Anamnézis és exploráció

Pszichodiagnosztika, 8. tétel, pszichológia távoktatás
Hochbauer Jenő által kidolgozva

8 tétel Anamnézis és Exploráció

* Fogalmak

– Anamnézis: – jelenti a vizsgált jelenség előzményeinek tisztázása – azokat az adatszerűen sűrített tényelőzményeket foglalja magába, amelyek a v.sz. eddigi életpályájának legdöntőbb momentumait jelentik.

– Exploráció: – a jelen élethelyzetekre vonatkozik, azokra amelyek a múltban gyökereznek és/vagy a jövőre is hatással vannak.

Anamnézis és exploráció Read More »

A tesztelés etikai kérdései

Pszichodiagnosztika, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Hochbauer Jenő által kidolgozva

6 tétel A TESZTELÉS ETIKAI PROBLÉMÁI

* Peterson és Nisenholz szerint a tesztelés etikus voltához öt alapvető problémát kell figyelembe venni:

1.a személy egyediségének értékelése, figyelembe kell venni az individualitást

2.az eljárásoknak figyelembe kell venniük a személyeken belüli és közötti különbségeket

A tesztelés etikai kérdései Read More »

A teszttorzítás

Pszichodiagnosztika, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Hochbauer Jenő által kidolgozva

5 tétel A TESZTTORZÍTÁS

* Torzítás és méltányosság

– Teszt alkalmasságának fontos feltétele a méltányosság. Individuális nézőpontból méltánytalanságról akkor beszélünk, amikor egy személyről rossz döntést hozunk teszteredményei alapján.

– Nagy a rossz döntések valószínűsége amikor a teszteredmények a vágási pont közelébe esnek. Pl. 5-ös osztályzatot a 60 százalékban teljesítet teszteredmény jelenti, de valakinek 59 százalékra sikerült.

A teszttorzítás Read More »

A validitás meghatározása, típusai és mérésének eljárásai

Pszichodiagnosztika, 3. tétel, pszichológia távoktatás
Hochbauer Jenő által kidolgozva

A validitás meghatározása, típusai és mérésének eljárásai

– A tesztek validitása (érvényessége) azt mutatja meg, hogy az adott mérőeszköz valóban azt méri-e, amire létrehozták

– Azt, hogy egy teszt vagy skála ténylegesen az adott mérendő tulajdonságot méri-e, nem tekinthetjük eleve adottnak, és csak érvényességvizsgálatok fényében állíthatjuk.

A validitás meghatározása, típusai és mérésének eljárásai Read More »

A teszt fő és mellékkritériumainak leírása

Pszichodiagnosztika, 2. tétel, pszichológia távoktatás
Hochbauer Jenő által kidolgozva

* Korrelációs stratégia

Olyan kutatások, amelyekben a természetesen előforduló változók együtt járását vizsgálja anélkül, hogy a változókat befolyásolná. Cél az együtt járás mértékének, okainak a feltárása. Viszonylag gyorsan és nagy számban elvégezhető, objektív és erősen kvantitatív. Statisztikailag értelmezhető és feldolgozható. A korrelációs stratégia keretében illeszkedő módszerek: a teszt, a kérdőív, a skálák, strukturált interjú, beavatkozás mentes vizsgálatok, tartalomelemzés, strukturált megfigyelés

A teszt fő és mellékkritériumainak leírása Read More »

A teszt meghatározásai és típusai

Pszichodiagnosztika, 1. tétel, pszichológia távoktatás
Hochbauer Jenő által kidolgozva

* A teszt meghatározásai:

1. fogalmi keret:

– Tesztelésen általában egy adott jellemző felmérésére irányul, amely előre megtervezett, módszeres információgyűjtést jelent.

– A pszichológiai tesztelés az a folyamat, amikor egy adott pszichés jellemzőt próbálunk feltárni. (pl. intellektuális képesség, szorongás)

A teszt meghatározásai és típusai Read More »