Kognitív pszichológia

Következtetés és döntéshozatal

Kognitív pszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

5.Tétel Következtetés és döntéshozatal

Az absztrakt szabály elméletek: azt feltételezik, hogy az emberek a kijelentés logikában használatos szabályokhoz hasonló szabályokat alkalmaznak a premisszákra, amikor érvényes deduktív következtetéseket hoznak.

* A hibákat a premisszák hibás megértésének vagy más feldolgozási nehézségnek (mint a munkamemória korlátai) tulajdonítják

Következtetés és döntéshozatal Read More »

A tudás hasznosítása a problémamegoldásban

Kognitív pszichológia, 4. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

4.Tétel: A tudás hasznosítása a problémamegoldásban

A gondolatok legfontosabb tulajdonsága, hogy tudatosak. Tudatunkban a gondolatok terméke jelenik meg, nem a gondolkodási folyamatok. Sokan, még a tudatos termékeket sem tudják felidézni.

* A gondolkodási feladatok különböznek, aszerint, hogy mekkora bennük a felhasznált tudás mennyisége. Eszerint lehet: tudásszegény, vagy tudásintenzív. A kutatások a tudásszegény helyzeteket vizsgálja.

A tudás hasznosítása a problémamegoldásban Read More »

A tudás szerveződése

Kognitív pszichológia, 3. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

3.Tétel A tudás szerveződése

2 dimenzió mentén jellemezhetjük:

Vizsgálható:

* 1). reprezentációs formája (analóg vagy propozicionális)
* 2). Hogyan szerveződik
* A tudást kutató tudósok egy része: a fogalmak szerkezetét vizsgálják,
* Mások: a fogalmak komplex szerveződésével foglalkoznak (a sémák szerkezetével).
* Tulving: különbséget tett az epizodikus és a szemantikus emlékezet között. Segítségével megkülönböztethetjük a tudás egyes típusait. Ez a megkülönböztetés heurisztikusan hasznos.

A tudás szerveződése Read More »

Mentális reprezentáció

Kognitív pszichológia, 2. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

2.Tétel Mentális reprezentáció

A reprezentációkat külső és belső mentális reprezentációkra oszthatjuk.

Külső reprezentációk:

* jelölés, jel, vagy szimbólumhalmaz, mely valamit újra megjelenít vagy képvisel számunkra. Egy dolog helyett áll, mert a dolog nincs jelen. Dolog: a külső világ, vagy képzeletünk.(vagyis belső világunk egy aspektusa).

Mentális reprezentáció Read More »

A kognitív pszichológia előzményei

Kognitív pszichológia, 1. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

1. Tétel: A kognitív pszichológia előzményei

William James (1890) és Tolman (1932) mérföldkőnek számít a kognitív pszichológiában.

W. J.- a figyelem és emlékezet kutatásában végzett megfigyeléseket.

* Pl: különbséget tett az elsődleges memória (pszichológiai jelen)
* Másodlagos memória (pszichológiai múlt) között.

A kognitív pszichológia előzményei Read More »

Mentális reprezentáció

Kognitív pszichológia, 2. tétel, pszichológia távoktatás Garda Ildikó által, az internetről II.évf./első félév Kognitív szig./Révész/17.tétel:Reprezentáció (Eysenck-Keane 215-263 )(Pléh: A reprezentáció fogalma..in. Bevezetés a megismeréstudományba:109-152) Készítette: Borbi REPREZENTÁCIÓ I/A REPREZENTÁCIÓ FOGALMA A KOGNITÍV TUDOMÁNYBAN/Pléh I)A reprezentáció karrierje Durkheim: 1917 a szociológia a társadalmi reprezentációk tudománya Kísérleti pszichológia: a reprezentációs szintek egymásutánja a kognitív pszichológia támpontja Chomsky:

Mentális reprezentáció Read More »

Következtetés és döntéshozatal

Kognitív pszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Garda Ildikó

EYSENCK: KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA 12. FEJEZET /435-485 OLDAL/

KÖVETKEZTETÉS ÉS DÖNTÉSHOZATAL

probléma­megoldás mellett a gondolkodás témájához kapcsolódik

A megismerés repertoárjában mindkettő központi jelentőségű intellek­tuális képesség.

Következtetés és döntéshozatal Read More »

A TUDÁS HASZNOSÍTÁSA A PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN

Kognitív pszichológia, 4. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Garda Ildikó

EYSENCK: KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA 11. FEJEZET /383-435 OLDAL/

A TUDÁS HASZNOSÍTÁSA A PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN

bevezetés

A gondolkodás általános természete

1. A gondolatok tudatosak, de tudatunkban a gondolkodás terméke jelenik meg és nem maguk a gondolkodási folyamatok.

2. A gondolkodási feladatok aszerint különböznek, hogy milyen mértékben irányítottak.

Irányítatlan szabad→ meditálni a nap történéseiről

Erősen célirányos→ összeadás

3. A gondolkodás során felhasznált ismeretek mennyisége és jellege is nagyon változatos lehet.

Tudásszegény szituáció→ olyan helyzetek, melyek kevés ismeretet igényelnek

Tudásintenzív szituáció→ olyan helyzetek, melyek széles körű tudást követelnek meg

A TUDÁS HASZNOSÍTÁSA A PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN Read More »