érzelmek

Az érzelmek kulturális meghatározottsága

Általános pszichológia, 18. tétel, pszichológia távoktatás
Az érzelmek kulturális meghatározottsága

Hunfalvy Tímea által kidolgozva

Az érzelmek közti kulturális különbségeket a pszichológián belül a kollektivizmus és individualizmus szemszögéből vizsgálják.

Az érzelmek kulturális meghatározottsága Read More »

Az érzelmek kulturális meghatározottsága

Általános pszichológia, 16. tétel, pszichológia távoktatás
Az érzelmek kulturális meghatározottsága

A XX. század nagy részében az antropológusok nagy része az ún. kulturális érzelemelmélet szerint azon a véleményen volt, hogy az érzelem tanult viselkedés, ami kulturálisan örökítődik át (Evans, 2003). E teória szerint az elsajátításhoz szükség van arra, hogy az egyén a kultúrájában találkozzon a megtanulandó érzelemmel. Ebből az következne, hogy a különböző kultúrájú emberek különböző érzelmeket élnek át.

Az érzelmek kulturális meghatározottsága Read More »

Érzelem elméletek (James-Lange, Cannon-Brand, Ekman, Zajonc, Lazarus és Smith, a faciális feed-back hipotézis – Tomkins

Általános pszichológia, 22. tétel, pszichológia távoktatás
Érzelem elméletek (James-Lange, Cannon-Brand, Ekman, Zajonc, Lazarus és Smith, a faciális feed-back hipotézis – Tomkins
Az érzelem meghatározása

Definíció
Kleinginna és Kleinginna (1981): Az érzelmek a szubjektív és objektív tényezők összjátékának bonyolult halmazai…

Érzelem elméletek (James-Lange, Cannon-Brand, Ekman, Zajonc, Lazarus és Smith, a faciális feed-back hipotézis – Tomkins Read More »

Az érzelmek agyi mechanizmusai

Általános pszichológia, 19. tétel, pszichológia távoktatás
Az érzelmek agyi mechanizmusai

Érzelmi végrehajtókörök az agyban

A kezdeti kutatások óta a biológiai pszichológusok számos modellt vázoltak fel az érzelmek agyi struktúrákkal való kapcsolatáról. Az egyik legátfogóbb Panksepp (1982) elképzelése. Eszerint az érzelmek az emlősagy veleszületett agyi végrehajtóköreinek aktivitásait tükrözik, amelyek a környezeti kihívásokra adandó adaptív válaszokat segítik elő.

Az érzelmek agyi mechanizmusai Read More »