Logopédia

A beszédmegértés, a beszédhasználat és a beszédhangok kiejtésének vizsgálata

A beszédmegértés, a beszédhasználat és a beszédhangok kiejtésének vizsgálata
Logopédia, 19. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

A beszédmegértés és beszédhasználat vizsgálata

* Beszédmegértés (egyszerű utasítások végrehajtása a rendelkezésre álló tárgyakkal)

* Szókincs vizsgálat (tárgyképek megnevezése)

A beszédmegértés, a beszédhasználat és a beszédhangok kiejtésének vizsgálata Read More »

A hallás, hallási figyelem és hallási differenciálás vizsgálata a logopédiában

A hallás, hallási figyelem és hallási differenciálás vizsgálata a logopédiában
Logopédia, 18. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

A hallás, a hallási figyelem és a hallási differenciálóképesség vizsgálata

* Hallás épségének vizsgálata (halláscsökkenésre utaló jelek megfigyelése, pl. a logopédus szájának túlzott figyelése, félrehallások, gyakori visszakérdezések stb.)

A hallás, hallási figyelem és hallási differenciálás vizsgálata a logopédiában Read More »

Lateralitás és mozgásvizsgálat a logopédiában

Lateralitás és mozgásvizsgálat a logopédiában
Logopédia, 17. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

Mozgáskészség és lateralitásvizsgálat

Mozgáskészség vizsgálata:

* általános mozgáskoordináció (járás, kabát levetés, székre ülés stb.)

* nagymozgások vizsgálata (szaladás, lépcsőjárás stb.)

Lateralitás és mozgásvizsgálat a logopédiában Read More »

A beszédhibák osztályozása

A beszédhibák osztályozása
Logopédia, 16. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

A beszédhibák osztályozása a logopédia egyik legvitatottabb témaköre mind a mai napig. Nincsen még egy egységesen elfogadott osztályozási, felosztási rendszer. Ez többek között a Gutu M. (1975) által felsorolt tényezőkkel, okokkal indokolható :

Ø

A beszéd anatómiai-működési mechanizmusai rendkívül bonyolultak, és a beszédhibákat ennek különböző szintjein jelentkező rendellenességek idézhetik elő. Érintettek lehetnek periférikus vagy központi, érzékelő vagy motorikus, anatómiai vagy funkcionális komponensek, tehát a sérülés helye és foka számtalan variációban okozhat beszédhibákat.

A beszédhibák osztályozása Read More »

Logopédiai prevenció

Logopédiai prevenció
Logopédia, 15. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

Logopédiai prevenció:

A logopédusok hatáskörébe tartozik, hogy szülőknek, nevelőknek felvilágosító előadásokat tartson, szórólapokat készítsen és a média minden eszközét felhasználva népszerűsítse a beszédhibák megelőzését szolgáló nevelési-higiéniai eljárásokat.

Logopédiai prevenció Read More »

A beszédhibák pszichológiai és pszichoszociális okai

A beszédhibák pszichológiai és pszichoszociális okai
Logopédia, 14. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

Pszichológiai okok

Előfordul, hogy a beszédhibát az általános értelmi fejlődés elmaradására lehet visszavezetni. A kognitív képességek (verbális és vizuális memória, figyelem, gondolkodás), valamint a motorikus funkciók fejlődési lemaradása legtöbbször a pöszeség súlyosabb formáit vagy diszlexiát okozhat.

A beszédhibák pszichológiai és pszichoszociális okai Read More »

A beszédhibák funkcionális (működési) okai

A beszédhibák funkcionális (működési) okai
Logopédia, 13. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

Funkcionális okok

Sok esetben a beszédhibák hátterében nem fedezhető fel semmiféle szervi elváltozás( legalábbis a mai technikai felszerelésekkel még nem.).

A beszédhibák funkcionális (működési) okai Read More »

A beszédhibák szervi okai

A beszédhibák szervi okai
Logopédia, 12. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

Ahhoz, hogy egy logopédiai terápia hatékony legyen, ismernünk kell a beszédhibát előidéző és fenntartó tényezőket, hiszen elsősorban az okot megszüntetve javíthatunk ki bármilyen beszédhibát.

Az etiológiai tényezők felismerése és elemzése részletes logopédiai vizsgálaton alapszik.

A beszédhibák szervi okai Read More »

A beszéd fejlődése 2 éves kortól 6 éves korig

A beszéd fejlődése 2 éves kortól 6 éves korig
Logopédia, 11. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

7.„18 hónap – 24 hónap”

A periódus végére megjelennek a két szóból álló mondatok, amelyekre a következő sajátosságok jellemzőek

Nyelvtanilag nem helyesek, de információban gazdagabbak mint a holofrázisok, világosabb a közlendő információ, lényeges elemeket kódol. (pl. „Hoppá fel”, „Még teóta”= még kérek teácskát)

A beszéd fejlődése 2 éves kortól 6 éves korig Read More »

A beszédelsajátítás folyamata születéstől 6 hónapos korig

A beszédelsajátítás folyamata születéstől 6 hónapos korig
Logopédia, 9. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Halápi Zsolt

A beszédfejlődés szakaszai

A beszéd fejlődése egész életünkön keresztül végbemenő folyamat, de legintenzívebb, alapozó periódusa iskoláskor kezdetéig lezajlik. A könnyebb átláthatóság céljából kronológiai sorrendben mutatjuk be a beszédmagatartás szakaszonkénti meghatározó sajátosságait :

A beszédelsajátítás folyamata születéstől 6 hónapos korig Read More »