2009-2010

A pszichotikusság két tényezős elmélete – Claridge

Személyiségpszichológia, 16. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Garda Ildikó

Eysenck lényegesen kevesebb figyelmet szentelt az általa a személyiség harmadik dimenziójaként megnevezett pszichoticizmus idegrendszeri háttérfolyamatainak leírására, mint a másik 2 dimenzióra.

A szenzoros élménykeresés elmélete (Zuckerman)

Személyiségpszichológia, 17. tétel, pszichológia távoktatás Kidolgozta Garda Ildikó A szenzoros élménykeresés fogalma Marvin Zuckerman (1971) nevéhez fűződik, aki az emberek új és szokatlan, izgalmas, kihívást vagy kalandot jelentő élmények keresésére irányuló hajlamát értette alatta. Ezen dimenzió egyik végén vannak azok, akik jobban szeretik, ha mindig a megszokott környezetükben lehetnek, nem érik őket váratlan események, míg …

A szenzoros élménykeresés elmélete (Zuckerman) Read More »

Pszichoszociális elméletek (Erikson)

Személyiségpszichológia, 28. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján kidolgozta Pölczman Ildikó

Erik Erikson (1902-1994)

Frankfurti-német-zsidó anya, ismeretlen svéd apa, 3 éves korától a gyermekorvosa neveli. Karlsruheban telepedik le a család. Főiskola után művészként, szabadon él Európában.

Min alapul Malinowski funkcionalizmusa?

Kulturális antropológia, 3. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Balázsi Rózsa

3.) Min alapul Malinowski funkcionalizmusa?

BRONISLAW MALINOWSKI (1884-1942)-„etnográfusok etnográfusa”

-Krakkóban született és nevelkedett művelt nemesi családban. Apja egyetmi professzor volt, ismert szláv filozófus

Lewis Henry Morgan

Kulturális antropológia, 1. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Balázsi Rózsa
Lewis Henry Morgan az ősi társadalmak fejlődési fokait tanulmányozva azt Mondja, hogy bizonyos eszmék, szenvedélyek és törekvések fokozatosan alakultak ki hét különböző kategóriában. Melyek azok?

Antropológia- emberekkel, mint komplex szociális lényekkel foglalkozik, melyek rendelkeznek a beszéd, a gondolkodás és a kultúra képességével.

Pavlov tipustana

Személyiségpszichológia, 11. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján kidolgozta Pölczman Ildikó

•Pavlov idegrendszeri tipológiája

Pavlov a hippokrateszi-galenusi hagyományhoz visszanyúlva a vérmérsékleti típusok idegrendszeri alapját kutatta. A feltételes reflexek módszerével tárta fel az izgalmi és a gátlási idegfolyamatok alapvető tulajdonságait- erejét (erős/gyenge), egyensúlyát (kiegyensúlyozott/kiegyensúlyozatlan), mozgékonyságát, és ezek kombinációjával jellemezte.