intelligencia

A környezet és öröklődés szerepének a bizonyítékai az intelligencia és a személyiségtulajdonságok kialakulásában

Fejlődéslélektan, 10. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Henter Gábor

10. tétel

A környezet és öröklődés szerepének a bizonyítékai az intelligencia és a személyiségtulajdonságok kialakulásában. A környezet és az öröklődés közötti interakciós minták

A Flynn-effektus

A Flynn-effektus az évek során az IQ-teszteken elért átlagpontszámok – bár eltérő mértékben – de világszerte tapasztalt folyamatos emelkedése. A jelenség nevét felfedezőjéről, James R. Flynn új-zélandi politológusról kapta. Az emelkedés mértéke nagyjából 10 év alatt három pont.

Az utolsó 30 évben 20-25 ponttal nőtt.

A környezet és öröklődés szerepének a bizonyítékai az intelligencia és a személyiségtulajdonságok kialakulásában Read More »

Intelligencia és kreativitás

Általános pszichológia, 14. tétel, pszichológia távoktatás
Intelligencia és kreativitás
A kreativitás pszichológiai elméletei

A kreativitás század eleji kutatását hátráltatta az a galtoni felfogás, hogy a kreativitás készség, mely kizárólag a tömegek fölé növő zseniális emberek sajátja. Így a fogalom kísérleti vonatkozásáról nem beszélhetünk, – mivel ilyen hozzáállás árnyékában az alkotó folyamat nem ragadható meg.

Intelligencia és kreativitás Read More »

Az intelligencia és az iskolai, illetve szakmai siker összefüggései

Általános pszichológia, 12. tétel, pszichológia távoktatás
Az intelligencia és az iskolai, illetve szakmai siker összefüggései

Berei Kati jegyzete

AZ ISKOLA MINT „INTELLIGENCIA-FORMATERVEZŐ”

Az iskola: – egy egyetemes szocializációs rendszer

Az intelligencia és az iskolai, illetve szakmai siker összefüggései Read More »

Az intelligencia meghatározottsága (öröklődés-környezet)

Általános pszichológia, 11. tétel, pszichológia távoktatás
Az intelligencia meghatározottsága (öröklődés-környezet)

Kidolgozta Berei Kati

Intelligencia meghatározása, IQ fogalma (9 meghatározás) – javitókulcs szerint kell

– „Nature or nurture?” – „öröklés vagy környezet” milyen szerepet tölt be a fejlődésben a biológiai és a környezeti tényező?

Az intelligencia meghatározottsága (öröklődés-környezet) Read More »

Az IQ-vita fő témái (az IQ vita kulcsfogalmai, Flynn-effektus, Wissler, Murray és Herrenstein)

Általános pszichológia, 10. tétel, pszichológia távoktatás
Az IQ-vita fő témái (az IQ vita kulcsfogalmai, Flynn-effektus, Wissler, Murray és Herrenstein)

Az intelligencia viták általában három téma körül forognak: mi az intelligencia?, mi határozza meg az intelligenciát?, fejleszthetősége (mennyire és hogyan fejleszthető)?

Az IQ-vita fő témái (az IQ vita kulcsfogalmai, Flynn-effektus, Wissler, Murray és Herrenstein) Read More »

Az intelligencia fejleszthetősége (Jensen, Vigotsky, Feuerstein)

Általános pszichológia, 13. tétel, pszichológia távoktatás
Az intelligencia fejleszthetősége (Jensen, Vigotsky, Feuerstein)

Berei Kata által kidolgozva

Az intelligencia velünk született vagy tapasztalatok által alakított volta régi vitatéma, mely két szemléletmódot hozott létre: a nativisták illetve a környezetelvűek táborát

Az intelligencia fejleszthetősége (Jensen, Vigotsky, Feuerstein) Read More »

Az intelligencia klasszikus elméletei (Galton, Spearman, Hebb, Vernon, Thurstone, Cattel, Piaget, Eysenk, Vigotsky)

Általános pszichológia, 8. tétel, pszichológia távoktatás
Az intelligencia klasszikus elméletei (Galton, Spearman, Hebb, Vernon, Thurstone, Cattel, Piaget, Eysenk, Vigotsky)

Hochbauer Jenő álta kidolgozva
GALTON

-Az első empirikus vizsgálatokat végezete.

Az intelligencia klasszikus elméletei (Galton, Spearman, Hebb, Vernon, Thurstone, Cattel, Piaget, Eysenk, Vigotsky) Read More »

Az intelligencia modern elméletei (Gardner, Sternberg)

Általános pszichológia, 9. tétel, pszichológia távoktatás
Az intelligencia modern elméletei (Gardner, Sternberg)

Hochbauer Jenő álta kidolgozva

Az 1960 as évekig a faktoranalitikus megközelítés uralta az intelligencia kutatást, de ma már a kognitív pszichológiai megközelítés elfogadottabb.

Az intelligencia modern elméletei (Gardner, Sternberg) Read More »