validitás

A szociálpszichológiai kutatás alapvető kritériumai

Szociálpszichológia, 7. tétel, pszichológia távoktatás
Kémeri Nagy Edit által kidolgozva

7.Tétel A szociálpszichológiai kutatás alapvető kritériumai

Független változó: Def. Az a változó, amelyet szándékosan manipulál a kísérletvezető.

* A kísérleti elrendezés minden más vonatkozását változatlanul hagyjuk és a fgv-ót azért módosítjuk, hogy felbecsüljük a manipuláció következményeit.
* Minden módosítás a kísérlet egy új feltételét hozza létre.
* Egy változtatás 2 feltételt eredményez, 2 változás 3 feltételt stb.

A validitás meghatározása, típusai és mérésének eljárásai

Pszichodiagnosztika, 3. tétel, pszichológia távoktatás
Hochbauer Jenő által kidolgozva

A validitás meghatározása, típusai és mérésének eljárásai

– A tesztek validitása (érvényessége) azt mutatja meg, hogy az adott mérőeszköz valóban azt méri-e, amire létrehozták

– Azt, hogy egy teszt vagy skála ténylegesen az adott mérendő tulajdonságot méri-e, nem tekinthetjük eleve adottnak, és csak érvényességvizsgálatok fényében állíthatjuk.