Sheldon típustana

Személyiségpszichológia, 9. tétel, pszichológia távoktatás
Berei Kati által kidolgozva

William Sheldon – 1942

– a normális személyiségjegyekre összpontosított

– azt javasolta, hogy a Kretschmer – féle 3 kategóriát (piknikus, atlétikus és aszténiás) ne elkülönülő típusként, hanem olyan folytonos dimenzióként fogjuk fel, amely mentén eltérhetnek egymástól az emberek