A biológiai alkat és a személyiség

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Személyiségpszichológia, 5. tétel, pszichológia távoktatás

Berei Kati által kidolgozva

–         Már a régi görögök meg voltak győződve, hogy  az emberek fizikai felépítése elárulja a személyiségüket

–        a személyiség tipizálásának kérdése (az emberek típusokba vagy kategóriákba való sorolása) – ókori gyökerek

–        EMPEDOKLÉSZ (i.e. V sz.) filozófus szerint a világegyetem 4 őselemből áll: levegő, víz, tűz és föld – ez a makrokoszmosz

–        ezt tükrözi a személyiség is (a mikrokozmosz) a hippokratészi és galénoszi elképzelésben: a 4 testnedv (ma hormon) megfelel a 4 őselemnek

HIPPOKRATÉSZ – i.e. 400 körül

–        négy személyiségkategóriát ír le:

–         kolerikus (ingerlékeny)

–         melankolikus (lehangolt)

–         szangvinikus (derűlátó)

–         flegmatikus (nyugodt)

GALÉNOSZ – i.sz. 150 körül

–         a fenti elképzeléshez hozzátette, hogy mindegyik típus valamelyik testnedv súlyát tükrözi – ugyanazon testnedvben túltengést mutató személyek megfigyelések alapján hasonlítanak egymásra:

levegő                            vér                       szangvinikus

tűz                       sárga epe             kolerikus

föld                      fekete epe             melankolikus

víz                        nyál                     flegmatikus

Mivel ez a tan annyira rugalmas (mindenki azt lát bele amit akar) Galénoszt követően a nyugati és iszlám orvostudomány szinte kizárólag erre az elméletre épült. Addig uralkodott míg HARVEY a XVII-ik században felfedezte a vérkeringést.

A fizikai felépítés fogalma más és más volt az egyes korszakokban: míg a 20. század elején és közepén a fizikai vagy testi adottságokat jelentette, ma a géneket fedi – számos személyiségjellemző öröklött.

KRETSCHMER – 1925 – pszichiáter

–         megfigyelte, hogy a lelki megbetegedés típusa összefügg a páciens testalkatával

–         3 testalkatípust írt le és úgy találta, hogy a különböző típusok különböző elmebetegségekre hajlamosak:

–         piknikus – kerekded, elhízott – a mániás-depresszív elmezavarra

–         atletikus – izmos, sportoló alkat

–         leptoszom – karcsú, vékony – gondolkodási zavarra, szkizofréniára

W. SHELDON – 1942

–         inkább a normális személyiségjegyekre összpontosított

–         típusai hasonlítanak az előzőkhöz, csak nem elkülönült típusokat hanem folytonos dimenziókat határoz meg, amelynek mentén eltérhetnek egymástól az emberek

–         testalkattípusai (szomatotípusok):

–         endomorfia – kövérségre való hajlam

–         mezomorfia – izmosodásra való hajlam

–         ektomorfia – soványságra való hajlam

–         bizonyos mértékben mindenki rendelkezik mindegyik jelleggel

pl. 4-6-2  izmos, kissé kövérkés ember

–         ezekkel párhuzamosan 4 temperamentumaspektusról beszél, melyek a testalkattípushoz kapcsolódnak (amit későbbi vizsgálatok is kimutattak):

–   viszcerotónia – endomorfiához

–   szomatotónia – mezomorfiához

–   cerebrotónia – ektomorfiához

Más kisebb tipológiák (19. század)

 

n      Thomas: hasi, mellkasi, feji típus

n      Fowler: vitális, cselekvő, mentális típus

¨     hasi/vitális: gömbölyded fej és test – elégedettség, élelmesség, gyakorlatiasság

¨     mellkasi/cselekvő: erős csont- és izomrendszer, négyszögletes koponya – kitartással, szívóssággal, tetterővel társul

¨     feji/mentális: hegyes áll, háromszögletű arc, arányaiban nagy fej, kifejező arc, szellemi érzékenység

n      Beneke: bonctani vizsgálatok alapján eltérő fogékonyság a betegségre

¨     aszténiás: sovány, gyenge izomzatú, csontozatú

¨     apopleptikus: erős csontozat, zsírpárnák

n      Sigaud: négy szervrendszer fejlettsége (környezeti hatások, életmód köv.)

¨     muszkuláris, digesztív, reszpiratorikus, cerebrális típus

n      De Giovanni (olasz alkattani iskola) testarányok szerint

¨     ftizikus, atlétikus, apoplektikus típus

n      De Giovanni tanítványa, Viola – testarányok szerint

¨     megaloplanchikus, mikroplanchikus, atlétikus, aszténiás

Forrás:

Carver, Scheier – Személyiségpszichológia

János Réka – egyetemi jegyzet

Dósa Zoltán – egyetemi jegyzet (ppt)

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük