Logopédiai prevenció

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Logopédiai prevenció

Logopédia, 15. tétel, pszichológia távoktatás

Kidolgozta Halápi Zsolt

 

Logopédiai prevenció:

A logopédusok hatáskörébe tartozik, hogy szülőknek, nevelőknek felvilágosító előadásokat tartson, szórólapokat készítsen és a média minden eszközét felhasználva népszerűsítse a beszédhibák megelőzését szolgáló nevelési-higiéniai eljárásokat.

Egyszerűbb, hatékonyabb és olcsóbb megelőzni a beszédhibák kialakulását, mint logopédiai terápiával orvosolni a már kialakult nyelvi zavart.

Az elsődleges megelőzés lényege a mikroszociális környezet megfelelő magatartása, kezdve a terhesség alatti egészséges életmódtól, a csecsemő megfelelő higiéniai és pszichológiai ellátásától az optimális verbális ingermennyiség és minőség biztosításáig, és a megfelelő érzelmi, valamint kognitív nevelési feltételek biztosításáig. Hasselman M.(2001) német logopédus ezzel kapcsolatban. a következőket tanácsolja a szülőknek:

  • Beszéljenek közvetlenül gyermekükhöz már egészen kicsi kortól kezdve
  • Nézzenek a gyermek szemébe, amikor hozzá beszélnek
  • Beszéljenek érthetően és lassan a gyermekhez
  • Nevezzék meg a dolgokat
  • Magyarázzanak a gyermek számára érthető szavakkal
  • Játsszanak a nyelvvel és a beszéddel (kiszámolósok, mondókák, énekek)
  • Biztosítsák a rágást gyermekeik számára (pl. ne vágják le a kenyér héját, rágóztassák)
  • Ne terheljék a gyereket fölösleges szóáradattal
  • Legyen idejük meghallgatni gyermeküket
  • Teremtsenek lehetőséget beszélgetésre

Kiegészítésképpen hozzáfűzzük, hogy fontos a mindennapi mese, a beszédre motiválás, a korai kiejtés-javítgatás mellőzése, a cumizás és ujjszopás normális keretek közt tartása, a megfelelő étkeztetés (szilárd ételek, gyümölcsök), stb.

Hasselman olyan összefoglaló táblázatot készített a beszédfejlődést segítő és hátráltató tényezőkről, amely hatékony segítséget nyújt a szülők számára:

SEGÍTI a beszédfejlődést HÁTRÁLTATJA a beszédfejlődést
Valós beszédhelyzet teremtése Ismételtetés
Helyesbítő visszajelzés Helyesbítés, kritizálás
A kommunikáció élvezetessé tétele A gyerek produkáltatása
Odafigyelés, szemkontaktus, megerősítés Félbeszakítás
Jó nyelvi minta A babanyelv kizárólagos használata
Tartalomra koncentrálás Tartalom helyett a beszédre való koncentrálás
Érdeklődés felkeltése A cselekvések kommentálása

A logopédiai prevenció hatáskörébe tartozik az a tevékenység is, amelyet a logopédus a beszédhibák (vagy sajátosan az egyik beszédhiba) szemponjából veszélyeztetett gyermekekkel végez általában egyéniesített célirányos program szerint.

A logopédiai vizsgálatok kiszűrik pl. a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetett óvodás gyermekeket, akik az alkalmazott prevenciós programok által felzárkóztathatóak társaikhoz és legtöbbször képesek lesznek kellőképpen megfelelni az iskolai követelményeknek.

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük