Az ADHD (túlmozgékonyság, figyelem- és önkontroll zavar) öröklődése

Genetika, 38. tétel, pszichológia távoktatás
Morfológiai mutációk

Hochbauer Jenőtől kaptam

Az angol nyelvű szakirodalom ezt az állapotot Attention Deficit/Hyperactivity Disorder névvel illeti, a továbbiakban ennek a magyar orvosi, pszichológiai szóhasználatban is elterjedt rövidítését alkalmazom.