A mentális állapot

Általános pszichológia, 41. tétel, pszichológia távoktatás

„Egyfelől, úgy tűnik, mindannyian teljes mértékben tisztában vagyunk a lelkiállapotokkal és eseményekkel – vagy legalábbis ezek döntő többségével –, ha ezeket egyes szám első személyből közelítjük meg. Egyes szám első személyből megközelítve nagyon is jól ismert kép tárul elénk.