A szenzoros emlékezet

Általános pszichológia, 24. tétel, pszichológia távoktatás
Garda Ildikó által kidolgozva

Az emlékezeti tárak

Az emlékezet szerkezetére vonatkozóan született meg a többszöröstár-modell elmélete. Az elmélet szerint különböző emlékezeti tárak léteznek, ahol a kódolt információkat tároljuk. Ezek a szenzoros tár, a rövid távú memória és a hosszú távú memória. Az emlékezeti tárak egymásra épülnek, egymással kapcsolatban állnak. A tárak közötti információáramlást a figyelem és a gyakorlás határozza meg.