Csoportközi előítéletek: az etnikai hierarchiák észlelése

Szociálpszichológia, 20. tétel, pszichológia távoktatás
Kidolgozta Bodo Syd

Az egyes etnikai csoportok meghatározott rangsort képeznek aszerint, hogy tagjai mennyire kívánatos társas partnerek. Az egyes csoportokhoz rendelt rangsorbeli hely tekintetében társadalmi konszenzus uralkodik.