tudattalan

Jung tipológiája

Személyiségpszichológia, 12. tétel, pszichológia távoktatás
Nagy Eszter jegyzete alapján Pölczman Ildikó által kidolgozva

C. G. Jung funkcionális típustana

Jung Kretschmer és Jaensch munkásságával egy időben dolgozza ki funkcionális típustanát, amelynek előzményét jelentette:

Schiller költészet-esztétikai munkájában leírt két szemben álló művésztípus: naiv alkotó – ösztönös, és a szentimentális alkotó – fokozott tudatosság.

Jung tipológiája Read More »