A szociálpszichológia alapvető axiómái és elvei

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Szociálpszichológia, 3. tétel, pszichológia távoktatás

Koponyás Rita által kidolgozva

3. A szociálpszichológia alapvető axiómái és elvei

Valóság megkonstruálása, társas befolyás jellege, motivációs elvek (3), feldolgozási elvek (3) (Smith és Mackie E, 69-78)

Az emberek nagy változatosságot mutató társas viselkedése kimerítően magyarázható nyolc alapelv fogalmaival. Ez két axióma:

1., Az emberek saját maguk alkotják meg saját valóságukat. A valóság megkonstruálása kognitív folyamatok (elménk működése) és társas folyamatok (mások hatásai) következménye.

2., A társas befolyás mindent áthat. Mások befolyásolják viselkedésünket (vágyainkat, énképünket, érzéseinket), mint ahogy magunk is hatással vagyunk másokra. Ez akkor is igaz, ha nincs közvetlen fizikai jelenlét. Csoportok iránt elkötelezettséget érzünk, mely szűrőt biztosít. A befolyás néha nyomásként jelentkezik, de olyankor sokkal hatásosabb, ha jelenlétét észre sem vesszük. Leginkább olyankor válik tudatossá, ha szempontot váltunk (pl. kamaszból szülővé érünk)

Három motivációs elv:

3., Az emberek szeretik az eseményeket kézben tartani. Mindig megpróbáljuk megérteni és megjósolni a társas világunk eseményeit. A problémák felismerése, az igények felmérése hatékony és kielégítő tettekhez vezetnek. Ehhez a legmegbízhatóbb, legmegfelelőbb információra van szükség.

4., Az emberek kapcsolatot keresnek másokkal. Kölcsönös támogatáson, szereteten és elfogadáson alapuló viszonyt szeretnének kialakítani. Valahová tartozás igénye, esetlegesen negatív következmények ellenére is.

5., Az emberek önmagukat és az övéiket értékelik. Szeretnénk magunkat és a hozzánk kapcsolódó többieket kedvező színben látni. Ez az elfogultság más-más értelmezéseket eredményez.

A feldolgozás három elve:

6., A konzervativizmus elve: a fennálló nézetek lassan változnak és önfenntartók. A szubjektív elképzelést támogatva szelektív az észlelés, egyéni szűrőn halad keresztül. Sztereotípiákhoz, hagyományokhoz ragaszkodunk, „elkönyvelünk” dolgokat, s nem gondoljuk újra azokat.

7., A hozzáférhetőség elve: A legkönnyebben hozzáférhető információ van legnagyobb hatással gondolatainkra, érzelmeinkre. Az összes fellelhető releváns információt nehéz lenne feldolgozni és átgondolni, ezért nem is hajtjuk ezt végre, így ítéleteink és tetteink csak az infók töredékén alapulnak, a legkönnyebben hozzáférhetőt tekintjük át. Leghamarabb az jut eszünkbe, amire már korábban is gondoltunk, s azt ismét elfogadjuk.

8., Felületesség vagy alaposság elve: Általában automatikusan cselekszünk, felületesen dolgozzuk fel az információkat. Ha azonban az események nem az elvárásaink szerint alakulnak, s céljaink veszélybe kerülnek, alaposabban megfontoljuk az információt. Az egyet nem értés és az elutasítás az események feletti uralom elvesztésével fenyeget, és kötődéseinket veszélyezteti, így aggodalmat és bizonytalanságot eredményez, ez újragondolásra motivál.

A fent leírt elvek alapján működő folyamatok nem mindig vezetnek hasznos és értékes eredményekhez, gyakran félrevezetnek bennünket és romboló hatásúak. A társas befolyás néha biztonságot ad, néha csordává változtat. A kapcsolatok egyrészt kötődést biztosítanak, másrészről elutasítjuk, kizárjuk a más csoportba tartozó embertársainkat.

Inspirálódj, tanulj, de ne másolj! Azt a visszajelzést kaptam, hogy a kidolgozott pszichológia tételek blog tartalmát a tanárok különös figyelemmel követik mikor a plagizálást ellenőrzik.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük